Innovationsnetværk Danmark

dokumenteret frås ialt:
87,20 mio.

Politikerne vil gerne tro, at de kan skabe innovation. Derfor bruger de alene i 2021 over 87 millioner af danskernes penge på et netværk, der skal igangsætte projekter inden for brancher, som politikerne mener skal have særlig støtte.

Denne særlige erhvervsstøtte er unødvendigt bureaukrati og frås med danskernes penge. Erfaringerne viser os nemlig, at politikerne som regel tager fejl, når de prøver at udvælge fremtidens vindere inden for teknologi.

Det vil Nye Borgerlige
Nye Borgerlige vil støtte grundforskning på universiteter, men erhvervsstøtten skal afskaffes. I stedet skal selskabsskatten sænkes fra 22 til 15 procent. Lavere skat vil gøre det muligt for erhvervslivet at udvikle deres teknologi og dermed bidrage til innovationen.

Det er helt forkert, at politikerne opkræver skat med den ene hånd for så at dele noget af det ud igen i med den anden. Så er det langt bedre at lade pengene blive ude i erhvervslivet.

Kilde: Finanslovens § 19.46.01 og Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Go to Top