KVINFO’s Videncenter

dokumenteret frås ialt:
7,70 mio.

KVINFO er en politisk kamporganisation.

KVINFO’s ansatte er i høj grad universitetsuddannede humanistiske kvinder, der for statsmidler propaganderer en feministisk fortælling om, at kvinder bliver systematisk forskelsbehandlet.

Det skal de da have lov til, men at gøre det for skatteborgernes penge er frås.

Det vil Nye Borgerlige

Nye Borgerlige går ind for ligestilling mellem kønnene. Derimod vil Nye Borgerlige ikke tvinge arbejdende danskere til at finansiere en politisk feministisk bevægelse.

Hvis kvinder ønsker at slå sig sammen i foreninger og kæmpe for deres særinteresser, må de organisere sig for egne penge.

Kilde: Finansloven § 21.11.11.95.

Go to Top