Lovbundne integrationsprogrammer

dokumenteret frås ialt:
1,50 mia.

Integration er et personligt ansvar. Det bør aldrig blive en offentlig opgave, som skatteborgerne betaler for.

Det er frås at bruge godt 1,5 mia. kr. på at betale for udlændinges danskuddannelse, beskæftigelsesindsatser og tolkeudgifter.

Det er ikke danske skatteborgeres opgave at betale for, at udlændinge skal lære dansk eller finde et arbejde.

Om de lærer dansk eller ej er et personligt valg. Det må de selv styre.

Vil man opnå permanent opholdstilladelse eller blive dansk statsborger, skal man naturligvis kunne dansk.

Det må udlændinge selv betale for. Ikke skatteyderne.

Hvad vil Nye Borgerlige? 

Når vi afskaffer integrationsloven og danskuddannelsesloven får vi i stedet for private uddannelsestilbud, som matcher behovene.

Samtidig sikrer vi, at de udlændinge, der ønsker at bosætte sig permanent i Danmark, har gjort sig umage og skaber værdi.

Kilde: Finansloven § 14.71

Lovhjemmel: Integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Go to Top