Pollen-branding til Viborg

dokumenteret frås ialt:
250.000 kr.

Fordi Viborg Byråd mente, at det var vigtigt at få byens navn vist med vejrudsigtens pollental, besluttede de i 2014 at indkøbe måleudstyr til 250.000 kroner. For at sikre sig, at pollenmålingerne nu også blev vist på TV, indkøbte de desuden konsulentydelser for 35.000 årligt. Dette sanseløse forbrug af skattekronerne er indbegrebet af frås. Beslutningen er ikke taget ud fra borgernes ønske. Den synes at komme fra politikernes misforståede mission om, at kommunalpolitikere skal fungere som branding-eksperter.

Det vil Nye Borgerlige
Danskerne skal bestemme mere selv – også over deres egne penge. I stedet for at gå til frås, skal flere penge blive i danskernes lommer. Kommunerne skal fremover investere i kernevelfærd og skære frås væk, så også kommuneskatterne kan sænkes.

Kilde: https://journalista.dk/kommune-koebte-hundedyrt-maaleudstyr-for-at-blive-vist-i-pollenmaalinger-paa-tv2/?fbclid=IwAR0WeGzoQNDWM5sKbl_i0xClXDJw4f9zB9kwycVq51yvNt2BR82qF6QYbpg

Go to Top